LLUÍS MESTRAS PERPINYÀ - nº 315

Titulació: Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports.
Altres títols: Màster en Direcció d'Empreses Constructores Immobiliàries.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
Col·legiat/Associat: 3.166
Data d'inscripció: 1.970
Societat professional: Proas Assesors. S.C.C.L.
Direcció c/ Sant Gervasi de Cassoles 102, 4rt. / C/ Pujada Pedreres, 20
Codi Postal: 08022 / 17004
Població: Barcelona / Girona
Telèfon: 93.418.25.36
Fax: 93.211.74.35
E-mail: proas3@yahoo.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Construcció.
  • Urbanisme.
  • Transports.
  • Valoracions d'obres i Immobiliàries.
  • Expropiacions.
Altres:
  • Ex-professor de Projectes d'Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya.