PAU OROMÍ MARTÍ - nº 347

Titulació: Enginyer Superior Agrònom.
Altres títols: Enginyer Tècnic Agrícola. Especialitat en Horticultura i Fructicultura.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d'Enginyers de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 775
Data d'inscripció: 02.11.1995
Societat professional: 2agro Valoracions i Peritatges, S.L.
Direcció Avda. de L'Estatut, 130
Codi Postal: 08191
Població: Rubí (Barcelona).
Telèfon: 639.96.47.20 / 93.588.02.17
Fax: 93.586.24.97
E-mail: 2agro@2agro.com
Web: www.2agro.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Dictàmens Pericials.
  • Valoracions Agrícoles, Ramaderes i Forestals.
  • Expert en Assegurances (Danys i R.C.)
  • Expropiacions. Taxacions de finques rústiques i béns agroindustrials.
Altres: