JOSE MARIA FRANQUET BERNIS - nº 141

Titulació: Doctor Enginyer Agrònom. Enginyer Tècnic en Explotacions Agropecuàries.
Altres títols: Dr. en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 193
Data d'inscripció: 16/10/1974
Societat professional: Oficina Tècnica.
Direcció Av. Generalitat 73, entresol.
Codi Postal: 43500
Població: Tortosa.
Telèfon: 977.44.18.43
Fax: 977.51.00.97
E-mail: jfbernis@iies.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Medicions i participacions de finques.
  • Valoracions a terrenys.
  • valoracions de naus agroindustrials.
  • Sistemes de regadius.
  • Planificació medioambiental.
Altres:
  • Teoria, diseño y construcción de terrazas voladizo.
  • Cálculo estructural de los túneles-invernaderos.
  • Les limitacions dels conreus per les temperatures extremes.
  • Aplicació a les comarques meridionals de l'Ebre.
  • Fitopatologia i malherbologia citricola a les terres de l'Ebre.