ISIDRE ROCA MIRALPEIX - nº 304

Titulació: Enginyer Agrònom.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d'Enginyers de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 146
Data d'inscripció: 13.10.1972
Societat professional: Grup INGAL, S.L.
Direcció c/ Pau Claris 95.
Codi Postal: 08009
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.412.46.14
Fax: 93.412.76.03
E-mail: ingal@ingal.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya i resta de Comunitats Autònomes d'Espanya.
Especialitat:
  • Valoracions i dictàmens en naus i instal.lacions Agroindustrials. Valoracions i dictàmens en explotacions Agropecuàries i Agrícoles.
  • Valoracions i dictàmens Forestals, Hortofrutícola i Jardineria, Sistemes de regadiu i recs.
  • Valoracions i dictàmens en Topografia, medi rural, masies, finques, cultius, terrenys, camins, basses, parcs naturals, etc…
  • Planificació mediambiental i dictàmens d'impacte ambiental.
  • Valoracions i dictàmens en maquinària agrícola i agroindustrial. Valoracions i dictàmens en camps de golf.
Altres: