DAMIÀ SALVADÓ PIERA - nº 240

Titulació: Enginyer Agrònom.
Altres títols: Enginyer Tècnic agrícola.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 706
Data d'inscripció: 25/10/1994
Societat professional: Estudi d'Enginyeria, SCP.
Direcció c/ Rosselló 229, 2on.2a.
Codi Postal: 08008
Població: Barcelona.
Telèfon: 615.93.35.49
Fax: ----------------------
E-mail: damiasalvado@gmail.com
Web: www.esteng.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
Especialitat:
  • Perit Agrònom.
  • Valoracions de finques: finques rústiques,masies, naus agríocoles i industrials, conreus, plantacions agricoles i ornamentals, explotacions ramaderes, etc.. Desllindes i amollonaments. Valoracions danys.
  • Valoracions d'instal·lacions d'energies renovables (parcs eòlics, solar fotovoltaica, minihidràuliques).
  • Valoracions lucre cessant cabals ecològics i estudis hidrològics per a fixar el cabal ecològic en aprofitaments minihidràulics.
Altres: