XAVIER PERNA BERTRÁN - nº 398

Titulació: Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Altres títols: Auditor de Comptes. Llicenciat en Dret.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Economistes de Catalunya. Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 10.254 /863/34.094
Data d'inscripció: 1.983/1.983/2010.
Societat professional: X.P.CORPORATE FINANCE, S.L.P.
Direcció Travessera de Gràcia, 18-20 5º1ª
Codi Postal: 08021
Població: Barcelona
Telèfon: 93.201.07.51
Fax: 93.201.07.52
E-mail: xpbertran@telefonica.net
Web: www.thesauro.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya.
Especialitat:
  • Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
  • Valoracions d'empreses.
  • Actuacions judicials i Registre Mercantil.
  • Gestió Empresarial.
  • Finances.
Altres: