MARIA MERCÈ ALABAU OLIVERAS - nº 464

Titulació: Diplomada en Ciències Empresarials (UAB). Llicienciada en Ciències Econòmiques (UAB). Auditor de Comptes. Censor Jurat de Comptes. Experta Comptable Acreditada.
Altres títols: Ex Auditor del Tribunal de Comptes d'Espanya, a Madrid. 10 anys en el Tribunal de Comptes Europeu, a Luxemburgo. Cursos de Doctorat, especialitat "Economia Aplicada" (UAB). Tercer Cicle d'estudis Europeus. Tesina sobre el control extern pels Tribunals de Comptes de l'Europa Comunitària, escrita i presentada en francès. Títol: "Le contrôle externe des Cours des Comptes de l'Europe Communautaire".
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Auditors, Censors Jurats de Comptes d'Espanya, inscrita al ROAC (Registre Oficial d'Auditors de Comptes d'Espanya). Col·legi d'Economistes de València. (Registre d'Experts Comptables acreditats del Instituto de Censores Jurados de Cuentas/Consejo General de Economistas. REC-ICJCE/CG
Col·legiat/Associat: 13.567 / 5.962
Data d'inscripció: 1.997 / 1.998
Societat professional: ALABAU AUDITORES ECONOMISTAS. Maria Mercè Alabau.
Direcció Avda. Diagonal 449, 4rt. - Avda. Jacinto Benavente 22, baj.iz.
Codi Postal: 08036 - 46005
Població: Barcelona - València
Telèfon: 654.16.70.04
Fax: 93.430.06.44
E-mail: mariamerce@alabauauditoreseconomistas.com
Web: www.alabauauditoreseconomistas.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Catalunya, Comunitat Valenciana, Saragossa, Madrid i resta d'Espanya.
Especialitat:
 • Totes les d'Economista, Auditor i Censor Jurat de Comptes.
 • Especialista en temes penals relatius al frau Internacional de l'IVA . Contenciosos contra la Generalitat i Organismes públics.
 • Totes les que abarca el seu coneixement de quan va ser Auditor del Tribunal de Comptes d'Espanya a Madrid: Fiscalització dels capítols pressupostaris relatius a les inversions públiques.
 • Totes les que abarca el seu coneixement pel seu treball al Tribunal de Comptes Europeu, a Luxemburgo, en els sectors : IVA i Duanes. Fons Social Europeu. Mercat Interior. Mediambient. Política Industrial. FEDER. Transports. Turisme. Fons de Cohesió.
 • SWAPS i PREFERENTS contra diverses Entitats Financeres.
 • Clàusules Sòl en hipoteque bancàries. Clàusules IRPH en hipoteques.
 • Valoració d'Empreses.
 • Procediments d'infraccions de la Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals.
Altres:
 • Ha estat Auditor del Tribunal de Comptes d'Espanya, a Madrid.
 • Durant 10 anys va treballar al Tribunal de Comptes Europeu, a Luxemburg.
 • Autora de diversos llibres en l'àmbit de la seva professió, com "El control externo por los Tribunales de Cuentas de la Europa Comunitaria", Institut d'Estudis Fiscals, Ministerio de Economía. "Le contrôle externe des ISC de l'Europe communautarire" (UAB), etc..
 • Autora de múltiples articles i comunicacions.
 • Ha col·laborat en diversos llibres col·lectius.
 • Autora de dos llibres de poemes i un assaig.
 • Membre de la International Federation of Accountants (IFAC).
 • Membre de la Federation des Experts Comptables Européens (FEE).
 • Membre del International Accounting Standards Committee (IASC).