LUIS OJEDA ARNAL - nº 369

Titulació: Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor de Comptes inscrit al ROAC nº 20.127.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Econosmistes de Catalunya. Col.legi d'Auditors. CJCC.
Col·legiat/Associat: 9.553 / 2069
Data d'inscripció: 2001 / 2007
Societat professional: Ojeda Economistes S.L.P.
Direcció C/ Sant Antoni Mª Claret, 71 1er. 1ª
Codi Postal: 08025
Població: Barcelona
Telèfon: 93.456.95.17
Fax: 93.450.37.90
E-mail: ojeda@economistes.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Catalunya.
Especialitat:
  • Comptabilitat i Auditoria.
  • Fiscal.
  • Actuacions judicials (concursals, pericials).
Altres: