RAQUEL CORTÉS LÓPEZ - nº 427

Titulació: Psicòloga Clínica i Forense.
Altres títols: Perita Cal·lígrafa i Grafòloga. Experticia en Psicologia Forense.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Associació Professional de Psicòlegs Forenses de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 8.999
Data d'inscripció: 19.11.1996
Societat professional: Centro de Peritos Profesionales
Direcció C/ Caputxins 29 bis, baixos. / Pl. Paeria 14, 1er.2a.
Codi Postal: 43001 / 25001
Població: Tarragona / Lleida
Telèfon: 977.22.84.22 / 649.79.61.80
Fax: 977.21.64.67
E-mail: peritacortes@gmail.com
Web: www.peritoscat.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Documentoscòpia.
  • Grafologia.
  • Patents i Marques.
Altres:
  • Perita cal·lígrafa judicial. Psicòloga Forense i Sanitària.