JORDI-ENRIC COTS RIBAS - nº 157

Titulació: Perit Cal·lígraf judicial. Expert en Documentoscòpia.
Altres títols: Grafologia.Dactiloscòpia. Estudi pericial de patents i marques. Segells i timbres.
Col.legi/Associació Professional: Asociación Nacional de Peritos Calígrafos de España.
Col·legiat/Associat: 89/4
Data d'inscripció: 31.03.1989
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Osi 45, 2º
Codi Postal: 08034
Població: Barcelona
Telèfon: 93.205.84.46 / 657.50.78.87
Fax: 93.205.84.46
E-mail: jordicots1@gmail.com
Web: www.peritocaligrafobarcelona.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya.
Especialitat:
  • Totes les de Perit Cal.lígraf. Dactiloscòpia. Falsedat documents.
  • Anàlisi falsificacions i marques.
  • Grafologia. Documentoscòpia.
  • Testaments ològrafs.
  • Anònims.
Altres: