ESTER AMILLS BELTRÁN - nº 482

Titulació: Títol de Postgrau en Perícia Cal·ligràfica i Grafològica per la UB.
Altres títols: Grafologia. Psicomorfologia.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Europeu de Psicomorfologia.
Col·legiat/Associat:
Data d'inscripció:
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Aragó 104, 1er. 2a.
Codi Postal: 08015
Població: Barcelona
Telèfon: 653.364.368
Fax: 93.451.92.36
E-mail: eamills@sandovalabogados.es
e.amills@sandovalamills.es
Web: www.sandovalamills.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Espanya.
Especialitat:
  • Perícia Cal·ligràfica.
  • Grafologia.
  • Psicomorfologia.
Altres: