CRISTINA CAÑETE BARROSO - nº 466

Titulació: Llicenciada en Dret. Postgrau en Perit Cal·lígraf.
Altres títols: Màster en Mediació Civil i Familiar.
Col.legi/Associació Professional: Il·lustre Col·legi de procuradors de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 865
Data d'inscripció: 11/07/2011
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Calvari 24-30, local 3
Codi Postal: 08291
Població: Ripollet
Telèfon: 93.586.14.50 / 615351419
Fax: 93.713.68.63
E-mail: perito.canete@gmail.com
Web: www.peritocaligrafobarcelona.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tot Catalunya.
Especialitat:
  • Totes les de perit cal·lígraf.
Altres: