ANT0NIO MORENO CORREAS - nº 377

Titulació: Diplomat Superior en Investigació Privada. Diplomat en Criminologia.Diplomat en Criminalística. Diplomat en Perícia Cal.ligràfica Judicial.
Altres títols: Diplomat en Reconstrucció d'accidents de trànsit. Diplomat en Seguretat Pública. Titulat en Valoració de Béns.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 379
Data d'inscripció: 05/2006
Societat professional: ASEIIP Gabinete Pericial, S.L.
Direcció C/ Annibal, 33-35, 2º2ª
Codi Postal: 08401
Població: Granollers
Telèfon: 93.879.62.35
Fax: 93.879.41.00
E-mail: info@aseiip.com
Web: www.aseiip.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya i Balears.
Especialitat:
  • Perícia Cal.ligràfica.
  • Reconstrucció d'accidents de trànsit.
  • Valoració de bens moble e immobles.
  • Criminologia i Criminalística.
Altres:
  • Manual de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico.
  • Professor adjunt d l'ADPCI.
  • Professor col.laborador de la UAB.
  • Articles en revistes de Ciències Criminològiques.