JOSEP MAYMI COLOMINAS - nº 345

Titulació: Llicenciat en Ciències Econòmiques.
Altres títols: Auditor de Comptes inscrit al ROAC nº 17.552
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Economistes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 7.690
Data d'inscripció: oct-95
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Provença 280, 3º 2ª - C/ Alfonso XII 4, 2º iz. - Pla. Constitución 13, 8º C
Codi Postal: 08008 - 28014 - 50001
Població: Barcelona - Madrid - Saragossa
Telèfon: 93.301.84.97 - 91.523.02.23 - 902.103.449
Fax: 93.301.56.73
E-mail: jmaymi@lexaudit.com
Web: www.lexaudit.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya, Balears i resta d'Espanya.
Especialitat:
  • Auditoria de Comptes.
  • Pericials Comptables.
  • Administracions Concursals.
  • Valoracions d'Empreses.
Altres: