JOSÉ MARIA FABREGAT VILA - nº 388

Titulació: Economista. Auditor.
Altres títols: Perit Processal. Administrador Concursal.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Economistes de Catalunya. ROAC. Registres d'Economistes Auditors. REFOR.
Col·legiat/Associat: 6.028/10.103/4.122/1.442
Data d'inscripció: 1991/1993/1993/2002
Societat professional: Fabregat Economistes & Advocats associats, S.L.P.
Direcció C/ Bruc, 94 entl.3ª
Codi Postal: 08009
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.631.57.92
Fax: 93.187.89.47
E-mail: jfabregat@fabregatslp.com
Web: www.economistasabogadosfabregat.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Madrid.
Especialitat:
  • Pericial econòmica.
  • Valoració d'empreses i marques.
  • Auditoria i Administració Concursal.
Altres: