JOSÉ CARLOS OJEDA VICENTE - nº 337

Titulació: Professor Mercantil. Economista. Auditor de Comptes inscrit al ROAC nº 4523.
Altres títols: Expert Comptable Judicial inscrit al RECJ nº 0953
Col.legi/Associació Professional: Col.legi de Titulats Mercantils / Col.legi d'Economistes / Col.legi d'Auditors CJCC.
Col·legiat/Associat: 1.886 / 5.417 / 843
Data d'inscripció: 1979 / 1982 / 1983
Societat professional: Ojeda Economistes S.L.P.
Direcció C/ Sant Antoni María Claret, 71 1er.1a.
Codi Postal: 08025
Població: Barcelona
Telèfon: 93.456.95.17
Fax: 93.450.37.90
E-mail: ojeda@economistes.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Catalunya
Especialitat:
  • Comptabilitat i Auditoria.
  • Fiscal.
  • Actuacions Judicials (concursals, pericials).
Altres:
  • Professor diversos anys al curs d'extenció universitària : " La suspensió de pagaments i la fallida analitzades des d'una perspectiva teòrica i pràctica" al Col.legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona.
  • Ponent al "Curs de Formació especialitzada en matèria concursal" organitzada pel Col.legi de Titulats Mercantils de Barcelona.