JOAQUIM PALLARÈS I LLORENS - nº 338

Titulació: Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Auditor de Comptes (ROAC nº 17.718)
Altres títols: Diplomat en Estudis Superiors Europeus pel Centre Europeu Universitari de Nancy. Diplomat en Estudis Especialitzats d'Anàlisi Econòmic per la Universitat de Nancy II (França). Llicenciat en Relacions Econòmiques Internacionals (Univ. de Konstanz , RFA).
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Economistes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 5.194
Data d'inscripció: 1988
Societat professional: VEROTAXA SRL
Direcció Avda. Diagonal 493-495, pral.2ª
Codi Postal: 08029
Població: Barcelona
Telèfon: 93.317.77.70
Fax: ----------------------
E-mail: joaquim.pallares@ecovis.es
Web: www.ecovis.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
  • Valoració d'Empreses, Negocis, Lucre Cessant i Dany Emergent.
  • Gestió Empresarial.
  • Fiscalitat.
Altres:
  • Diversos assajos i estudis realitztas:
  • "Revealed Comparative Advantage, Aubenhandelsstruktur und komparative Vorteile"
  • "Übersicht über die öffentlichen Unternehmen in der EG".
  • "Comparative advantages of labour in industry and manufacturing".
  • "Les facteurs de compétitivité des petites et moyennes enterprises espagnoles face à celles de la CEE. Perspective 92".