JAIME MATURANA URIARTE - nº 452

Titulació: Auditor de Cuentas.
Altres títols: Economista.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Economistes de Catalunya. Col·legi de Censors Jurats de Comptes. ROAC. REFOR. REAF.
Col·legiat/Associat: 11.002/21.932/4.708/ 6.418
Data d'inscripció: 2005/2014/2009
Societat professional: JMG AUDIBERIA S.L.P.
Direcció C/ València 241, 2on.2a
Codi Postal: 08007
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.487.85.24
Fax: 93.215.94.01
E-mail: maturana@maturanayasoc.es
Web: www.maturanayasoc.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Concursal. Fiscal. Comptabilitat. Transaccions. Lucre Cessant. Dany Emergent. Valoració d'Empreses. Auditories.
Altres: