FRANCESC XAVIER COLOMER CASTRO - nº 379

Titulació: Auditor de Comptes. Censor Jurat de Comptes.
Altres títols: Màster en Ciències dels Negocis per Management School. Diplomat en Direcció Financera per Management School. Enginyer Tècnic Industrial.
Col.legi/Associació Professional: Registre Oficial d'Auditors de Comptes. / Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. / Col.legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 15.142 / 1.840 / 10.372
Data d'inscripció: 07.12.93 /25.01.01 / 18.07.90
Societat professional: Norma Audit, S.L.
Direcció Carrer Esteve Pila, 28 bloc 4, escala 2, 2n. 2ª.
Codi Postal: 08173
Població: Sant Cugat del Vallès.
Telèfon: 93.284.67.77
Fax: 93.284.67.77
E-mail: xavier.colomer@normaaudit.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tot Catalunya.
Especialitat:
  • Auditoria. Comptabilitat.
  • Actuacions judicials (pericials).
  • Valoracions. Lucre cessant.
  • Revisions de "Due Diligence"
  • Estudis econòmics i financers
Altres:
  • Professor del "Curs de reciclatge per experts comptables i tributaris de Catalunya".
  • Professor de cursos de consolidació de balanços.