CARLOS VIÑUALES LAPENA - nº 40

Titulació: Auditor Censor Jurat de Comptes. Diplomat en Ciències Empresarials.Llicenciat en Dret.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Cat. / Col·legi Of. de Titulats Mercant. i Empresarials de BCN. / Col. Advocats BCN.
Col·legiat/Associat: 23.309/3.505/1.509
Data d'inscripció: 08/10/1996
Societat professional: Gest-Audit, S.L.
Direcció Via Augusta, 81 1er.2a.
Codi Postal: 08006
Població: Barcelona
Telèfon: 93.415.24.42
Fax: 93.415.61.19
E-mail: gestaudit@gestaudit.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Catalunya.
Especialitat:
  • Comptabilitat i Auditoria.
  • Fiscal.
  • Gestió empresarial.
  • Valoracions.
Altres:
  • Ponent al "Curs sobre Peritatges Judicials", Col·legi d'Advocats de Barcelona, novembre 2010.