ROBERT CAMPRUBÍ I BARRIS - nº 382

Titulació: Arquitecte Superior.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Arquitectes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 20.656-3
Data d'inscripció: 15.05.1991
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Taquígraf Martí 5, entl. 3ª
Codi Postal: 08028
Població: Barcelona
Telèfon: 93.339.23.09
Fax: 93.339 23.09
E-mail: rob@coac.net
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona, Tarragona i Girona.
Especialitat:
  • Lesions de l'edificació.
  • Edificis amb patologies estructurals.
Altres:
  • Diagnosi d'edificis.
  • Rehabilitació d'edificis.
  • Centres Sanitaris.
  • Informes de Patologies estructurals.