OSCAR AGUILAR MONTERO - nº 484

Titulació: Arquitecte
Altres títols: Arquitecte Tècnic
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya / Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Col·legiat/Associat: 43.868 / 14.745
Data d'inscripció: 11-05-2004 / 23-07-2018
Societat professional: OSCAR AGUILAR MONTERO
Direcció Carrer Torrent de Can Piquer, 19
Codi Postal: 08016
Població: Barcelona
Telèfon: 649 959 469
Fax: ----------------------
E-mail: oscar.aguilar@coac.net
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Bercelona, Tarragona, Lleida i Girona.
Especialitat:
  • Peritatges
  • Valoracions/Taxacions
  • Lesions a l'edificació
  • Valoraciona immobiliàries i urbanístiques
  • Urbanisme
Altres: