MARIA PIA CERRUTTI BERNALES - nº 138

Titulació: Arquitecte Superior.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Arquitectes de Calalunya
Col·legiat/Associat: 23.611-1
Data d'inscripció: 1994
Societat professional: ----------------------
Direcció Camí de la Serreta, 174.
Codi Postal: 08198
Població: La Floresta - Sant Cugat del Vallès.
Telèfon: 93.325.46.19 / 670.30.71.82
Fax: 93.325.46.19
E-mail: pia.cerrutti@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona i província.
Especialitat:
  • Patologies
  • Urbanisme
  • Construcció
  • Arbitratges.
  • Medicació.
  • Taxacions i Valoracions immobiliàries.
Altres: