JUAN JOSÉ MEYLÁN MARTÍN - nº 326

Titulació: Arquitecte Superior. Agent de la Propietat Immobiliària. Advocat. Llicenciat en Ciències de l'Administració.
Altres títols: Màster en Direcció d'Empreses Constructores i Immobiliàries. Perit Taxador Béns Immobles. Perit Taxador d'Assegurances.
Col.legi/Associació Professional: C.O.A.M. Col.legi Oficial d'Arquitectes de Madrid.
Col·legiat/Associat: 7.095
Data d'inscripció: 1.984
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Floridablanca 96, enlt.2º - C/Colonia Santa María 21. - C/ Cerdán Tallada 2. Local.
Codi Postal: 08015 / 28023 / 12004
Població: Barcelona / Madrid / Castellón
Telèfon: 93.425.36.72 / 679.964.246 / 91.357.22.08 / 96.472.22.13
Fax: 93.177.29.03
E-mail: meylan@meylan.es
juanjosemeylan@meylan.es
Web: www.meylan.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya.
Especialitat:
  • Arquitectura Superior.
  • Agent de la Propietat Immoibiliària.
  • Taxador Immobiliari.
  • Patologies de la Construcció.
  • Arquitecte Superior. Agent de la Propietat Immobiliària. Taxador Immobiliàri. Patologia de la Construcció.
Altres:
  • "El Agente de la Propiedad Inmobiliaria y su intervención en la actividad del sector"
  • Curs d'Expert Universitari en Valoració Immobiliària i Economia de la Vivenda.
  • Curs d'Expert professional en Economia de l'Empresa i Gestió Immobiliària.
  • "La obra de Luis Gutiérrez Soto. Análisis, Ideología y Crítica."