JOSÉ MANUEL REBOLLIDO LORENZO - nº 471

Titulació: Arquitecte.
Altres títols: Enginyer Tècnic Naval. Enginyer Tècnic Industrial.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d' Arquitectes. Col·legi d'Enginyers Navals. Col·legi d'Enginyers Industrials
Col·legiat/Associat: 5.221 / 2.884 / 2.934
Data d'inscripció:
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Aribau 170, 1º2ª
Codi Postal: 08036
Població: Bracelona
Telèfon: 636.18.34.35
Fax: ----------------------
E-mail: navalrebollido@hotmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya
Especialitat:
  • Taxador d'embarcacions esportives, buques mercantes i pesca.
  • Comissari d'avaries.
  • Enginyeria Marítima.
  • Prevenció de Riscos Laborals.
  • Doctor en tecnologies Industrials.
  • Reconstrucció d'accidents.
  • Totes les d'Enginyeria
  • Totes les d' Arquitectura.
Altres: