JOAN E. BATET GARCÍA - nº 407

Titulació: Arquitecte.
Altres títols: Postgrau Universitari en matèria Pericial i Forense. Perit en Valoració de Béns i Taxació de Danys. Perit Taxador d'Assegurances. Tècnic Urbanista.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Col·legiat/Associat: 14.559
Data d'inscripció: 1985
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Miquel i Badia, 12 2º2ª
Codi Postal: 08024
Població: Barcelona
Telèfon: 689.50.46.33
Fax: 93.213.24.30
E-mail: jebatet@coac.net
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya, resta d'Espanya i Andorra.
Especialitat:
  • Patologies de la construcció en edificis de vivendes, naus industrials, naus comercials, edificis socials i administratius.
  • Rehabilitació d'edificis patrimonials, social i públics.
  • Urbanisme.
  • Valoració de Béns i Taxació de Danys.
  • Patologies en edificis o construccions de patrimoni històric-artístic.i
Altres:
  • Articles a diaris.
  • Pla parcial amb Normativa específica, sol·licitada i aprovada per la Delegació d'Urbanisme de Lleida i l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya.
  • Rehabilitacions de masos i vivendes a Girona, situats a municipis que engloben en el seu nucli o Casc Antic l'Arquitectura Mitjeval com Cruilles, Monells, Peratallada, Vulpellac, Pals, etc...