ARTURO DE CASTRO CABANILLAS - nº 152

Titulació: Arquitecte.
Altres títols: Màster en Direcció d'Empreses, especialitzat en Administració Pública.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 14.528-9
Data d'inscripció: 20/01/1985
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Casanova 116, 4º2ª
Codi Postal: 08036
Població: Barcelona.
Telèfon: 679.44.80.10 / 606563635
Fax: 93.426.32.33
E-mail: arquitectos.givi@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya (resta d'Espanya consultar).
Especialitat:
  • Edificació.
  • Rehabilitació.
  • Urbanisme.
  • Patologies de la construcció.
  • Informes i vloracions immobiliàries i urbanístiques: rústiques i urbanes, compravendes, traspassos, separacions, herències, patrimonis immobiliaris. etc...
Altres: