ADOLF VILLUENDAS COLOMER - nº 375

Titulació: Arquitecte
Altres títols: Aparellador
Col.legi/Associació Professional: Co·l.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 5181 - 1547
Data d'inscripció: Gener 1973 - Març 1964
Societat professional: ----------------------
Direcció Carrer de la Bisbal 8-10, 1er.2ª
Codi Postal: 08041
Població: Barcelona
Telèfon: 670.228.525
Fax: 93.513.75.37
E-mail: a.villuendas@yahoo.es; villuendas@coac.cat
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Patologies.
Altres: