VÍCTOR SANZ MARÍN - nº 413

Titulació: Enginyer d'Edificació.
Altres títols: Màster en Prevenció de Riscos Laborals (UOC).
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 13.255
Data d'inscripció: Desembre 2011.
Societat professional: ----------------------
Direcció Passeig de la Marina 301, baixos
Codi Postal: 08860
Població: Barcelona
Telèfon: 93.645.26.19 / 686.095.025
Fax: 93.645.26.19
E-mail: vsanzmarin@gmail.com
gir@masmac.com
Web: www.peritostecnicos.blogspot.com.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona i Província.
Especialitat:
  • Estudis de defectes i vicis constructius.
  • Valoració d'Immobles i naus industrials.
  • Taxació de maquinaria i equipaments industrials.
  • Valoració del risc en el treball i professiogrames laborals.
  • Accidents laborals i prevenció de riscos.
  • Valoració de sinistres diversos i R.C.
Altres:
  • Estudi i canvi d'ús per Hosteleria del Palau Mar i Cel de Sitges.
  • Anàlisi de defectes constructius i de mecanització de l'estructura metàl-lica de l'incineradora TRIME (Palma de Mallorca).
  • Estudi de defectes d'instal·lació de la conducció d'aigües des d'aigües Ter Llobregat-Sabadell a Castellar del Vallès.
  • Estudi i/o anàlisi de diversos casos de contaminació per amiant (prevenció i anul·lació del risc).