SOL-MACIÀ VIVES I ESPINAL - nº 321

Titulació: Arquitecte Tècnic.
Altres títols: Enginyer Industrial. Enginyer Tècnic Industrial.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. / Col.legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. / Col.legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 11.224 / 12.302 / 19.020/
Data d'inscripció: 2005 / 2000
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Dalmau, 19 baixos.
Codi Postal: 08014
Població: Barcelona
Telèfon: 93.193.01.93 / 627.437.828
Fax: 93.421.68.01
E-mail: sol@peritjudicial.com
Web: www.peritjudicial.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Catalunya.
Especialitat:
  • Totes les de la professió.
Altres: