RAFAEL LINARES SÁNCHEZ - nº 409

Titulació: Arquitecte Tècnic.
Altres títols: Diplomat en Arquitectura Legal i Forense (DALF5) Universitat Pompeu Fabra, 2012-2013.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB).
Col·legiat/Associat: 11.144
Data d'inscripció: 2004
Societat professional: ----------------------
Direcció Consell de cent 383, 5º 1ª
Codi Postal: 08009
Població: Barcelona
Telèfon: 661.893.640 / 93.517.51.92
Fax: 93.285.18.75
E-mail: rafael_linares@apabcn.cat
info@aparejadorbcn.com
Web: www.aparejadorbcn.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
 • Informes i dictàmens pericials de part i judicials.
 • Patologies constructives: esquerdes, humitats, etc...
 • Taxacions i valoracions immobiliàries.
 • Danys diversos i sinistres en edificacions.
 • Responsabilitat per defectes constructius.
 • Incompliment de projectes i contractes.
 • Arbitratges.
 • Contenciós Administratiu.
 • Declaració de ruïna. Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE).
 • Rehabilitació i reformes d'edificis. Rehabilitació i reforç estructural. Aluminosi.
Altres:
 • 11 d'anys d'experiència com a perit.