PABLO SEN ROLDUÁ - nº 412

Titulació: Arquitecte Tècnic.
Altres títols: Enginyer d'Edificació. Postgrau en Perícia Forense.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnic i Enginyers d'Edificació de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 8.082
Data d'inscripció: 1.995
Societat professional: ----------------------
Direcció c/ Encarnació, 47
Codi Postal: 08024
Població: Barcelona
Telèfon: 93.284.58.51 / 607.200.602
Fax: 93.284.58.51
E-mail: tecnico@tecnicosarquitectos.com
pablosen.tecnico@gmail.com
Web: www.tecnicosarquitectos.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya i resta d'Espanya
Especialitat:
  • Informes pericials.
  • Peritació de Danys.
  • Patòleg d'edificis nous i existents.
  • Informes ITE.
  • Rehabilitació i reforç estructural.
  • Projectes tècnics de reparació de façanes.
  • Control econòmic d'obres.
  • Perit judicial i de part.
  • Tècnic de l'Administració local.
Altres: