OSCAR BERMÚDEZ CAMPA - nº 390

Titulació: Arquitecte Tècnic.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Col·legiat/Associat: 11.080
Data d'inscripció: 2004
Societat professional: Oscar Bermúdez Campa
Direcció C/ Santa Maria 158-166, 8è. 1a.
Codi Postal: 08340
Població: Vilassar de Mar
Telèfon: 691.023.413
Fax: 93.759.07.56
E-mail: obermudez@apabcn.cat
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya i Espanya
Especialitat:
  • Patologies de la Construccció.
  • Rehabilitació i Reformes.
  • Pressupostos i amidaments.
  • Valoracions.
  • Control econòmic.
Altres: