MARTA ANGUITA REGI - nº 469

Titulació: Arquitecte Tècnic
Altres títols: Diploma d'ampliació de competències en la modalitat de Perícia Immobiliària.
Col.legi/Associació Professional: CAATEEB
Col·legiat/Associat: 14.190
Data d'inscripció: 01.01.2015
Societat professional: ----------------------
Direcció Avda. Diagonal 330, baixos 2ª
Codi Postal: 08013
Població: Barcelona
Telèfon: 672 29 55 28 / 93 116 75 53
Fax: ----------------------
E-mail: marta@ARarquitecturalegal.com
Web: www.ARarquitecturalegal.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Total
Especialitat:
  • Patologia constructiva (diagnosi i reparació).
  • Lesions físiques: humitats (filtració, condensació, capil·laritat), brutícia i erosió...
  • Lesions mecàniques: esquerdes, fissures, assentaments, despreniments...
  • Lesions químiques: oxidació, corrossió, eflorescències, organismes vius..
  • Taxacions immobiliàries d'habitatges, locals comercials i terrenys urbanitzables delimitats.
  • Valoració econòmica de danys constructius.
  • Propietat horitzontal: elements comuns i privatius.
Altres: