JULIÁN PÉREZ FLORES - nº 372

Titulació: Arquitecte Superior. Arquitecte Tècnic. Enginyer d'Edificació.
Altres títols:
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Arquitectes de Catalunya / Col.legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 43.562 / 4.995
Data d'inscripció: 2003 / 1977
Societat professional: ----------------------
Direcció Avda. Generalitat, 18
Codi Postal: 08840
Població: Viladecans (Barcelona).
Telèfon: 93.659.16.12 / 687.70.50.45
Fax: 93.658.51.17
E-mail: amtas@coac.net
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Patologies de la Construcció.
  • Taxació d'Immobles i solars.
  • Urbanisme: Plans parcials, Plans Especials, Separacions, Topografia.
Altres:
  • Taxador d'Arquitasi.