JORGE MATEO ARANDA - nº 410

Titulació: Arquitecte Tècnic.
Altres títols: Màster Tècnic Superior en PRL.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 8.779
Data d'inscripció: 02.02.1998
Societat professional: Mateo Arquitectura S.L.P.U.
Direcció Avda. Paral·lel 21, 2on.2º
Codi Postal: 08004
Població: Barcelona
Telèfon: 93.441.77.77 / 609.38.58.26
Fax: 93.441.71.34
E-mail: mateo@mateoarquitectura.com
Web: www.mateoarquitectura.com
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona, Girona i Tarragona.
Especialitat:
  • Dictàmens i informes pericials.
  • Taxacions i valoracions immobiliàries.
  • Dictàmens tècnics de l'estat de conservació i manteniment d'edificis.
  • Projectes de reformes de vivendes.
  • Projectes de llicència d'activitats d'obres.
  • Projectes i rehabilitació integral d'edificis i façanes. Inspecció tècnica d'edificis.
  • Direccions d'obra.
Altres: