XAVIER PRADELLS LÓPEZ - nº 451

Titulació: Agent de la Propietat Immobiliària. Perit judicial en Valoracions Immobiliàries. Graduat en Dret.
Altres títols: Curs de Valoracions Immobiliàries a la UPC.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província. Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya AICAT.
Col·legiat/Associat: 2.749 / 1.266
Data d'inscripció: 2007
Societat professional: ----------------------
Direcció Ronda Zamenhof, 24 - Local
Codi Postal: 08208
Població: Sabadell
Telèfon: 649.474.604
Fax: ----------------------
E-mail: fxavier.pj@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Jutjats de tota Catalunya. Perícia privada a tota Espanya.
Especialitat:
  • Valoració i taxació immobiliària de tot tipus de finques urbanes i rústiques.
  • Informes pericials pels jutjats i com a perit de part.
  • Valoració de legítimes, herències, contradictòries (Agència Tributària), edificis amb llogaters, donacions patrimonials, servituds, usdefruits i altres drets reals.
  • Localització de finques rústiques.
  • Assessorament en l'anàlisi de taxacions contràries i en la preparació de judicis.
Altres:
  • Idiomes: Català i Castellà.