LUIS JOVER DIAZ - nº 81

Titulació: Agent de la Propietat Immobiliària (API). Enginyer Industrial.
Altres títols: Advocat. Coordinador de Seguretat i Salut en Obres i Instal.lacions. MBA-PADE 2008 IESE. Agent Immobiliari.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Il·lustre Col·leg d'Advocats de Barcelona. Registre d'Agents Imobiliaris de Catalunya (AICAT). Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària.
Col·legiat/Associat: 5.485 / 40.715 / 7.262 / 11.614
Data d'inscripció: 1978 / 2013 / 2016 / 2016
Societat professional: ----------------------
Direcció Avda. Mistral 6-8, esc. C entl. 4
Codi Postal: 08015
Població: Barcelona
Telèfon: 93.451.35.15 / 607.18.35.24
Fax: 93.302.12.98
E-mail: luisjoverdiaz@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Total.
Especialitat:
  • Totes les de la professió.
  • Especialista en Mediambient.
  • Tipologies Comercials, Industrials, Recreatives, Espectacles i Oci.
  • Gestió de Residus.
  • Totes les d'API. Valoració d'Immobles i Finques .
  • Reconstrucció d'accidents.
Altres:
  • Diverses Conferències en el Col.legi d'Enginyers Industrials i en el Col.legi d'Enginyers Tècnics.
  • Intervenció com a ponent a "El Codi Tècnic a l'any de la seva entrada en vigor".
  • Intervenció com a ponent a "El reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials" (RSCIEI).
  • Ponent al "Curs sobre Peritatges Judicials" a l'I·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona".