JOAN-RAMON VALÈNCIA GARRIGA - nº 416

Titulació: Diplomat en Ciències Empresarials (Universitat de Barcelona).
Altres títols: Agent de la Propietat Immobiliària (API).
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona. AICAT (Generalitat de Catalunya).
Col·legiat/Associat: 1.730 / 184
Data d'inscripció: Abril 1.989
Societat professional: GRUPO INMOBILIARIO FINCADOR, S.L.
Direcció C/ Bailén 161-163, entl. 2ª
Codi Postal: 08037
Població: Barcelona
Telèfon: 93.457.56.52
Fax: 93.459.33.51
E-mail: fincador@api.cat
Web: www.fincador.cat
Disponibilitat territorial per a peritatges: Jutjats tot Catalunya. Valoracions a tot Espanya.
Especialitat:
  • Peritacions Judicials i Mercantils.
  • Valoració de tot tipus d'immobles: vivendes, locals, despatxos, naus, solars, finques urbanes i rústiques.
  • Valoració d'immobles amb llogaters, herències, donacions, patrimonis, servituds, usdefruits i altres drets reals.
Altres: