JAIME TORRES LLUCH - nº 235

Titulació: Agent de la Propietat Immobiliària. Graduat en Estudis Immobiliaris i Construcció.
Altres títols: Expert Immobiliari.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària.
Col·legiat/Associat: 2.238
Data d'inscripció:
Societat professional: ----------------------
Direcció Camí de Can Corbera 42, bis. / Plaça Catalunya 4.
Codi Postal: 08192 - 43895
Població: Les Fonts-Sant Qurze del Vallès / L'Ampolla-Tarragona.
Telèfon: 625.20.43.71
Fax: 93.396.95.19
E-mail: invertaxa96@yahoo.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Espanya
Especialitat:
  • Agent de la Propietat Immobiliària.
  • Administrador de Finques (nº col. 5.005).
  • Gestor intermediari promoció d'edificació.
Altres: