ISAAC MARÍN PALLAROLA - nº 400

Titulació: Llicenciat en Ciències Econòmiques.
Altres títols: Agent de la Propietat Immobiliaria.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Economistes de Catalunya. Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliaria.
Col·legiat/Associat: 1.445
Data d'inscripció: 1.997
Societat professional: IMEX CONSULTING DQUATRE, S.L.
Direcció Travessera de Gràcia 304, 1er 4a
Codi Postal: 08025
Població: Barcelona
Telèfon: 678.45.14.88
Fax: 93.293.40.47
E-mail: imp@economistes.com
imp@economistes.cat
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Valoracions Immobiliàries: habitatges, locals, despatxos, naus, solars, terrenys, finques urbanes i rústiques, multipropietat, etc..
  • Patologies de la construcció.
  • Peritacions contradictòries, judicials, contenciós-administratives d'expropiacions urbanístiques en general.
  • Rehabilitacions i reformes immobiliàries.
  • Taxacions immobiliàries.
  • Valoracions d'immobles amb llogaters.
  • herències, donacions, patrimonis immobiliaris, drets reals.
  • Compravendes, traspassos, separacions.
Altres: