ELISENDA FRANQUESA CABALLÉ - nº 323

Titulació: Agent de la Propietat Immobiliària. Taxador de béns immobles.
Altres títols: Curs de Valoracions Immobiliàries UPC (2005).Curs d'Expert Universitari en Gestió i Assessorament sobre la Propietat Immobiliària. Diversos cursos de Valoracions Immobiliàries al Col·legi d'API.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària.
Col·legiat/Associat: 2.252
Data d'inscripció: 2003
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Sant Elies nº16, entl. 1º.
Codi Postal: 08006
Població: Barcelona
Telèfon: 93.241.35.20 / 615.93.85.92
Fax: 93.241.35.21
E-mail: elisendafranquesa@gmail.com
Web: www.valoracioninmueble.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Barcelona, Tarragona, Lleida , Girona i Andorra.
Especialitat:
  • Peritacions Judicials. Taxacions i Valoracions Immobiliàries (pisos, cases, locals, despatxos, solars, finques rústiques, naus industrials, terrenys urbanitzables, masies, dret d'aprofitament per torn de béns immobles, etc..
  • Valoració d'herències, donacions i patrimonis immobiliàris.
  • Valoració de drets reals (usufructe, dret d'habitació, servitud de pas, etc...
  • Valoracions d'immobles amb llogaters.
  • Totes les d'API.
Altres: