ALBERTO ROMAGOSA DANÉS - nº 424

Titulació: Titulat i Perit Mercantil i Empresarial ADE-UB. Administrador de Fnques. Agent de la Propietat Immobiliària-API. Perit Judicial Forense-AIF. Mediador Concursal, Família, Civil i Mercantil.
Altres títols: IESE - Primera promoció de Business Angel. UB - Màster en Gestió Financera i Borsària. Politechnic of London - Banking and Finance. Mediació Metrcantil i Concursal. Universitat La Laguna, Tenerife. IMEF Institut de Mediació de l'Empresa Familiar. Comptador-partidor.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Economistes de Catalunya. AIF Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales. Registre de Mediadors del Ministeri de Justícia. Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya, AICAT.
Col·legiat/Associat: 515.105 / 851 / 6.647
Data d'inscripció: 2013 / 1.995
Societat professional: ROMAGOSA & PARTNERS
Direcció Via Augusta 147, 3º D18 / Passeig Marquès de Casa Riera 3 / Rabla Nova 106,bis / Conrad Saló 1, / Vilanova Bellpuig 34-C
Codi Postal: 08021 / 08394 / 43001/ 17253 / 25230
Població: Barcelona / Sant Vicens de Montalt / Tarragona / Mont-ras-Girona / Mollerussa-Lleida
Telèfon: 630.87.94.64 / 93.371.93.92
Fax: 93.118.10.93 / 93.241.47.34
E-mail: alberto.romagosa@gmail.com
alberto.romagosa@romagosa.eu
Web: www.romagosa.eu
Disponibilitat territorial per a peritatges: Jutjats de tota Catalunya. Perícia privada a tota Espanya.
Especialitat:
  • IMMOBILIÀRIA: Api i Administrador de finques. Tot tipus de valoració i taxació immobiliària, pisos, locals, oficines, aparcaments, hotels, traspassos, explotacions i arrendaments. Anàlisi i informes econòmics, de viabilitat i de divisió, compensació i indemnització.
  • FINANCERA: Productes i instruments financers i Mercats de Valors. Test d'idoneïtat i conveniència. Estudi de viabilitat i dictamen sobre l'evolució. Valoració d'empreses de serveis d'inversió.
  • ECONÒMICA I EMPRESARIAL: Valoració econòmica, comptable i financera de les empreses i negocis. Valoració de companyies, negocis, lucre cessant, ramals d'activitat, danys i perjudicis. Divisions, segregacions i escissió de negocis i branques d'activitats.
  • COMPTABLE: Auditoria i anàlisi comptable, de compliment d'obligacions contractuals, plans de negoci, de viabilitat i desviacions. Anàlisi de delictes societaris.
  • PATRIMONIAL I FAMILIAR: Comptador-Partidor. Inventari, anàlisi i valoració de negocis i immobles. Propostes de divisió, de repartiment i de compensació. Diossolució de les societats de"ganancials".
  • MATRIMONIAL: Càlcul de la despesa habitual del menor, valoració de les seves activitats i avaluació del nivell de vida. Valoració i proposta de pensions d'aliments, compensatòria i art.41 CdF. Avaluació de la capacitat de generar ingressos. Inventari i valoració patrimonial i avaluació i proposta de repartiment.
  • MEDIACIÓ: Concursal. Familiar. Civil i Mercantil.
  • totes les de perit Cal·lígraf
Altres:
  • Peritatges de justícia gratuïta Barcelona i Tarragona.
  • Idiomes: Anglès, Català i Castellà.