L'Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses junt amb l'Associació de Probàtica i Dret Probatori i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) organitzen el CONGRES INTERNACIONAL DE PERITATGE I PROVA PERICIAL, Barcelona 23 i 24 de novembre de 2017.

24/03/2017

Aquest Congrés internacional convoca als professionals de l’àmbit del Dret que intervenen en un procediment judicial, per debatre les últimes novetats jurisprudencials inormatives, així com els aspectes pràctics més problemàtics de la prova pericial i el peritatge forense, com l’estatut jurídic del perit, la dualitat entre perits de designa privada i perits de designa judicial, els darrers avenços en les tècniques de les perícies més sol·licitades davant un tribunal l´elaboració i la designació de les llistes de perits judicials, entre d’altres. També s’abordarà l’anàlisi comparat dels diferents models de prova pericial que es donen tant en el civil law com en el common law,la qual cosa revertirà, sense dubte, en la millor qualificació dels professionals dels nostres tribunals de Justicia.