ERNESTO MARTÍNEZ DE CARVAJAL HEDRICH - nº 322

Titulació: Tècnic Superior Informàtic (UPB Reg.1, Foli 510, Nº 0890007648).
Altres títols: Curs Avançat de Peritatge Informàtic (HEDRICH Forensic-Barcelona). Consultor Experto en Internet (Universidad Alcalà de Henares). Curs Avançat de Hacking per Administradors de Sistemes. Curs Avançat de Delictes Informàtics a Internet.
Col.legi/Associació Professional: Associació de Tècnics d'Informàtica (ATI).
Col·legiat/Associat: 2.953
Data d'inscripció:
Societat professional: ----------------------
Direcció Río Oñar, 21
Codi Postal: 08338
Població: Premià de Dalt
Telèfon: 93.75121.82 / 609.356.853
Fax: 93.754.80.93
E-mail: ecarvajal@hedrich.es
Web: www.computerforensic.es
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya, inclòs Canàries.
Especialitat:
 • Peritatges, dictamens i taxacions.
 • Auditoria Informàtica.
 • Mediació.
 • Assessoria en processos judicials i arbitrals.
 • Altres: veure web www.hedrich.es/forensic.htm
Altres:
 • Llibre : Informática forense-44 casos reales (2012).
 • llibre: Peritajes y Auditorías Informáticas (UOC, 2004).
 • llibre: El lenguaje Mumps (1993).
 • Seminari "La evidencia Judicial en Sistemas Informáticos (esCERT-UPC Barcelona).
 • Diversos articles a la revista PC-World i altres publicacions informàtiques. Membre del Grupo de Peritos de la Asociación de Técnicos Informáticos (ATI).
 • President de Mumps User Group d'Espanya.
 • Director de Projectes Informàtics (HEDRICH). Director de Projectes a Internet (Web Technologies). Veure web: www.hedrich.es/forensic.htm
 • Article: La Vanguardia. El incumplimiento de contrato de servicios.
 • Article: PC-Week. El futuro de las Bases de datos.
 • Article: Software de base en Revista Española de Electrónica y Club Commodore.