JAUME MARGARIT ESPUÑES - nº 494

Titulació: Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Estomatologia/Odontologia.
Altres títols: Ordodoncista (Sant Joan de Déu). Convalidat per treballar als centres europeus de la S.S. Inscrit a la S.E.D.O.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Col·legiat/Associat: 1991
Data d'inscripció: 1991
Societat professional: ----------------------
Direcció Plaça Vella nº3, 1º 1ª
Codi Postal: 08221
Població: Terrassa
Telèfon: 616050896
Fax: ----------------------
E-mail: j.margarit@hotmail.es
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya.
Especialitat:
  • Totes les d' Odontologia Forense.
  • Ortodòncia.
Altres:
  • Nombrosos treballs i conferències durant els 15 anys treballant a l'Hospital de Sant Joan de Déu.
  • Diversos treballs per la SEDO.
  • Voluntariat a Tanzania i Tamamraset fent tractaments odontològics.
  • Col·laboració amb el Dr. Tomás Escuin a Sant Joan de Déu pel tractament de les alteracions ATM.