JOSÉ ANTONIO RUÍZ JIMÉNEZ - nº 436

Titulació: Llicenciat en Geografia.
Altres títols: Màster Professional UNIGIS en Gestió de Sistemes d'Informació Geogràfica.
Col.legi/Associació Professional: Col·legi de Geògrafs.
Col·legiat/Associat: 1.515
Data d'inscripció: Agost 2007
Societat professional: SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES
Direcció Carrer Tres Creus, 236
Codi Postal: 08203
Població: Sabadell
Telèfon: 679.515.219
Fax: ----------------------
E-mail: jruiz@solucionsgeografiques.info
Web: www.solucionsgeografiques.info
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Delimitacions finques registrals. Desquadraments entre cadastre, registre de la propietat i urbanisme.
  • Contrastació d'elements físics del territori (restes patrimonials, arqueologia, etc..)
  • Afectacions per la instal·lació de mobiliari de la via pública, elements de mobilitat.
  • Taxació i valoració de finques.
  • Expert en la realització de qualsevol tipus de cartografia. Realització d'informes acompanyats de cartografia GIS.
  • Expert en validació en planificació i visador de projectes: estudis demogràfics, mobilitat, paisatge, medi ambient, geografia, urbanisme i planificació territorial.
Altres: