ELVIRA SÁNCHEZ GIMENO - nº 355

Titulació: Llicenciada en Història de l'Art (U.B.).
Altres títols: Màster Internacional en Enginyeria Econòmica de la Taxació i Valoració (U.P.V.)
Col.legi/Associació Professional: Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 35.040
Data d'inscripció:
Societat professional: DELARTIS CONSULT
Direcció C/ Vessants 34
Codi Postal: 08391
Població: Tiana - Barcelona
Telèfon: 667.61.36.60
Fax: ----------------------
E-mail: elvirasanchezgimeno@gmail.com
elvirasanchez@delartis.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Catalunya
Especialitat:
  • Arts Decoratives del segle XIX i XX.
  • Pintura Espanyola del segle XIX i XX.
  • Mobiliari del segle XIX.
  • Art Contemporani i Últimes tendències.
Altres:
  • Diversos cursos, publicacions i conferències.
  • Cursos: "Taxació, valoració i expertització d'obres d'art" (10 edicions).
  • Publicacions: Subastas s. XXI, Europ-Art Boletín, Catálogo de Eliseo Meifrén (Museu de València). Catàleg de Salvador Dalí (Museu de Cadaqués).
  • Article: "Dictámenes periciales: arte y antigüedades" Revista LA LEY, Especial Cuadernos de Probática y Derecho Probatorio, juny 2012.