RAMON RIBAS RIBOT - nº 129

Titulació: Perit Industrial (pla de 1955).
Altres títols: Mestre Industrial en Automoció. Reconstrucció d'Accidents de Trànsit. (Saragossa).
Col.legi/Associació Professional: Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Col·legiat/Associat: 3.635
Data d'inscripció: 1967
Societat professional: Ramon Ribas Ribot.
Direcció C/ Llevant 28. baixos.
Codi Postal: 08330
Població: Premià de Mar.
Telèfon: 93.754.90.48
Fax: 93.752.08.73
E-mail: ramon.ribas.ribot@gmail.com
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: ----------------------
Especialitat:
  • Accidents de trànsit. Automoció.
  • Averies.
  • Construcció. Valoracions Immobiliàries.
  • Falsificacions. Comptabilitat
  • Electricitat.
Altres:
  • Digestió anaeròbica. (Consell superior d'ingenyers industrials).
  • Director del Centre d'Estudis Electrotècnics.
  • Assessor del reglament de Gas Ministeri d'insdústria.