FRANCISCO MENÉN RAURICH - nº 176

Titulació: Enginyer Tècnic Industrial.
Altres títols: Auditor Sociolaboral.Topògraf
Col.legi/Associació Professional: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Barcelona.
Col·legiat/Associat: 5.277
Data d'inscripció: 28/03/1975
Societat professional: Ingenieria Forense.
Direcció c/ Vallirana 39, ent. 1a.
Codi Postal: 08006
Població: Barcelona.
Telèfon: 93.237.71.28 / 608.49.09.72
Fax: 93.237.17.52
E-mail: fmr@ingenieriaforense.net
Web: ----------------------
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya.
Especialitat:
  • Totes les d'Enginyeria.
  • Propietat Industrial i Intel.lectual.
  • Aplicacions audiovisuals en temps real i imatge real.
  • Laboral.
  • Reconstrucció d'accidents.
Altres:
  • Investigacions d'accidents.
  • Treballs pels diferents mitjans de comunicació (radio, T.V., etc...).